Goeiedag, welkom bij maxmakelaar

0477 25 26 18 - info@max-makelaar.be

Nieuws

Stedenbouwkundig uittreksel onder de loep

Als kandidaat-koper moet men worden ingelicht over alle aspecten van het onroerend goed dat te koop wordt aangeboden.

Wat zegt een stedenbouwkundig uittreksel?

Het geeft mee of en wanneer er bouwvergunningen werden uitgereikt, in welke zone het pand gelegen is, of er voorkooprechten van toepassing zijn, of het o.g. in een risicovolle omgeving gelegen is, ...

In de publicaties van een huis, ... dat men te koop aanbiedt, is het moeilijk om alle info weer te geven. Daarom werkt men met afkortingen.

 

Welke zijn de afkortingen en wat is de betekenis? 

Wg Woongebied
Wche Woongebied met een culturele, historische en/of esthetische waarde
Wp Woonpark
Wug Woonuitbreidingsgebied
Igb Industriegebied
Iab Industriegebied voor ambachtelijke bedrijven of gebieden voor kleine en middelgrote ondernemingen
Gdr Gebied voor dagrecreatie
Gvr Gebied voor verblijfsrecreatie
Ag Agrarisch gebied
Lwag Landschappelijk waardevol agrarisch gebied
Bg Bosgebied
Ng Natuurgebied
Nr Natuurreservaat
Pg Parkgebied
   
Vg Vergunning uitgereikt
Gvg Geen vergunning uitgereikt
Dv Dagvaarding uitgebracht
Gdv Geen dagvaarding uitgebracht
Vv Verkavelingsvergunning
Gvv Geen verkavelingsvergunning
Vkr Voorkooprecht ruimtelijke ordening aanwezig
Gvkr Geen voorkooprecht ruimtelijke ordening aanwezig

 

 

Deel deze pagina

Print deze pagina