Goeiedag, welkom bij maxmakelaar

0477 25 26 18 - info@max-makelaar.be

Disclaimer & Privacy

Disclaimer & Privacy

Verwerking van persoonsgegevens

Sommige functionaliteiten van onze Dienst kunnen onderworpen zijn aan de voorafgaande opgave van bepaalde persoonsgegevens; dit teneinde een vlot contact te kunnen garanderen en/of u de correcte informatie te kunnen bezorgen. De gebruiker die de persoonsgegevens meedeelt, garandeert Ons dat deze correct zijn. Wij respecteren de wetgeving m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens. De persoonlijke gegevens worden bijgehouden in de centrale databank van Maxotheek teneinde de taken zoals haar toevertrouwd tot een goed einde te brengen. De gegevens zullen worden gebruikt om u informatie en diensten te leveren omtrent de aangeboden onroerende goederen en diensten op onze website, evenals voor het opbouwen van statistieken en om u op de hoogte te houden van nieuwe diensten op onze website. De verwerking gebeurt in overeenstemming met de wet van 8 december 1992, wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer,  geamendeerd door de wet van 11 december 1998 en haar verschillende uitvoeringsbesluiten.  

Op eenvoudig schriftelijk verzoek, gericht aan Maxotheek  bvba met maatschappelijke zetel te Moerdijkstraat 5, 8470 Gistel,, kunt u kennis nemen van deze gegevens en kunt u ze laten aanpassen en/of verwijderen indien ze onvolledig, onjuist of irrelevant zijn. Aan deze vraag wordt dan ten spoedigste gevolg gegeven en wordt u per kerende een bevestiging toegestuurd.

 

Deel deze pagina

Print deze pagina